25 Ağustos 2017 Cuma

Zülhicce İlk 10 Gününde 100 Kere Okunacak 5 Zikir

Zülhicce Ayının İlk 10 Gününde Her Gün 100 Kere Okunacak 5 Zikir

Okumaya gayret edelim inşallah. Büyük faziletlerin olduğu dualar bunlar. Cübbeli Ahmet Hoca, Zilhicce ilk 10 günü zikirleri, okunuşu, resmi, duaları, zilhicce ayı zikri, zülhicce zikir, her 10 günde okunacak okunan dualar, 5 dua faziletleri, en kaliteli şekilde, günde yüz kere.

Konumuzun devamında detaylıca anlatıldı..
1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr.
2) Eşhedü en lâ ilâhe ilallâhu vahdehu lâ şerîke leh. ilâhen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten ve lâ veleda.
3) Eşhedü en lâ ilâhe ilallâhu vahdehu lâ şerîke leh. lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. ve hüve hayyun lâ yemut. biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey in qadîr.
4) Hasbiyallâhu ve kefâ. semiallâhu limen deâ. leyse verâellâhi muntehâ.
5) Allâhümme lekel hamdü kellezi negûlu ve hayran mimmâ negûl. Allâhümme leke salatî ve nusukî ve mehyâye ve memâtî ve leke rabbi turâsî. Allâhümme innî eûzu bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâtecrîbihirrîhu.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder